Connect with us

Uitslagen Macomtaut Voorjaar 2020 Warming Up

Wedstrijd 1: 6 januari 2020

Alex / Danny 11 1 Ron / Angelique M
Helen / Paul vD 6 6 Arnold / Ad
Cornelis / Roel 4 8 Remco vdB / Angelique R
Tilja / Lynn 2 10 Werner / Geert

 

Wedstrijd 2: 13 januari 2020

Alex / Astrid 7 5 Bas N / Tilja
Ron / Paul vD 5 7 Roel / Lynn
Peter vdV / Arnold 7 5 Dagmar / Werner
Angelique M /Ad 5 7 Angelique R / Remco vdB

 

Wedstrijd 3: 20 januari 2020

Alex / Paul vD 7 5 Dagmar / Geert
Peter dR / Helen 5 7 Gijs / Michiel
Peter vdV / Ad 4 8 Bas N / Lynn
Angelique M / Arnold 6 6 Roel / Tilja

 

Wedstrijd 4: 27 januari 2020

Alex / Arnold 11 1 Angelique R / Lynn
Peter dR / Ad 8 4 Dagmar / Marcel
Peter vdV / Ron 0 12 Roel / Tom
Angelique M / Paul vD 4 8 Remco vdB / Werner

 

Wedstrijd 5: 3 februari 2020

Alex / Ad 10 2 Roel / Werner
Peter dR / Arnold 11 1 Bas N / Ron
Peter vdV / Paul vD 8 4 Angelique R / Tilja
Angelique M /Helen 5 7 Richard / Lynn

 

Wedstrijd 7: 17 februari 2020

Alex / Cornelis 8 4 Helen / Richard
Peter dR / Roel 8 4 Paul vd / Lynn
Peter vdV / Bas N 6 6 Arnold /Werner
Angelique M / Angelique R 5 7 Ad / Esther J

 

Wedstrijd 8: 24 februari 2020

Alex / Tom 6 6 Paul vD / Tilja
Peter dR / Michiel 6 6 Helen / Werner
Peter vdV / Bas N 4 8 Geert / Lynn
Remco vdB / Roel 9 3 Arnold / Marcel

 

Wedstrijd 6: 2 maart 2020

Alex / Peter vdV 10 2 Peter dR / Angelique M
Helen / Arnold 7 5 Astrid / Ad
Bas N / Bert 1 11 Roel / Angelique R
Marcel / Werner 7 5 Lynn / Michiel

 

Wedstrijd 9: 9 maart 2020

Alex / Amgelique R 6 6 Arnold / Lynn
Peter dR / Dagmar 5 7 Ad / Marcel
Peter vdV / Roel 7 5 Helen / Tilja
Angelique M / Cornelis 9 3 Alex / Werner

 

Wedstrijd 10: 25 mei 2020

Alex / Roel 7 5 Ad / Werner
Danny / Bas N 9 3 Arnold / Hans
Pater vdV / Angelique R 7 5 Paul vD / Tilja
Bert / Dagmar 8 4 Helen / Lynn

 

Wedstrijd 11: 8 juni 2020

Alex / Angelique M 5 7 Peter vdV / Danny
Helen / Ad 6 6 Arnold / Paul vD
Bas N / Angelique R 5 7 Dagmar / Roel
Tilja / Hans 7 5 Werner / Lynn

 

Wedstrijd 12: 15 juni 2020

Alex / Marcel 8 4 Bas N / Helen
Danny / Lynn 6 6 Roel / Paul vD
Peter vdV / Werner 10 2 Dagmar / Arnold
Angelique M / Hans 4 8 Gijs / Ad

 

Wedstrijd 13: 22 juni 2020

Alex / Hans 7 5 Dagmar / Paul vD
Danny / Werner 10 2 Angelique R / Helen
Peter vdV / Lynn 6 6 Bas N / Ad
Angelique M / Tilja 2 10 Roel / Arnold

 

Wedstrijd 14: 29 juni 2020

Alex / Richard 7 5 Angelique R / Arnold
Danny / Marcel 4 8 Dagmar / Ad
Peter vdV /Hans 6 6 Roel / Helen
Tilja / Werner 7 5 Bas N / Paul vD

 

Wedstrijd 15: 6 juli 2020

Alex / Werner 2 10 Roel / Ad
Danny / Richard 6 6 Bas N / Arnold
Peter vdV / Marcel 7 5 Angelique R / Paul vD
Angelique M / Lynn 8 4 Esther J / Helen

 

Eindstand Voorjaar 2020 Warming Up